Informasjonskapsler-policy

Informasjonskapsler og andre identifikatorer består av deler av koden som er installert i nettleseren som hjelper eieren med å levere tjenesten i henhold til formålene som er beskrevet. Noen av formålene som informasjonskapsler installeres for, kan også kreve brukerens samtykke.

Når installasjonen av informasjonskapsler er basert på samtykke, kan slikt samtykke fritt trekkes tilbake når som helst etter instruksjonene i dette dokumentet.

TEKNISKE INFORMASJONSKAPSLER OG INFORMASJONSKAPSLER SOM SERVERER AGGREGERTE STATISTISKE FORMÅL

AKTIVITET STRENGT NØDVENDIG FOR DENNE TJENESTENS FUNKSJON
https://xpel.no bruker informasjonskapsler til å lagre brukerens økt og utføre andre aktiviteter som er strengt nødvendige for drift av https://xpel.no, for eksempel i forhold til fordelingen av trafikk.

AKTIVITET VEDRØRENDE LAGRING AV PREFERANSER, OPTIMALISERING OG STATISTIKK
https://xpel.no bruker informasjonskapsler til å lagre nettleserinnstillinger og optimalisere brukerens nettleseropplevelse. Blant disse informasjonskapslene er for eksempel de som brukes til innstilling av språk- og valutapreferanser eller for styring av førstepartistatistikk ansatt direkte av eieren av nettstedet.

Andre typer informasjonskapsler eller tredjeparter som installerer informasjonskapsler

Noen av tjenestene som er oppført nedenfor samler statistikk i en anonymisert og aggregert form og kan ikke kreve samtykke fra brukeren eller kan administreres direkte av eieren – avhengig av hvordan de beskrives – uten hjelp fra tredjeparter.

Hvis tredjepartstjenester er oppført blant verktøyene nedenfor, kan disse brukes til å spore brukernes surfevaner – i tillegg til informasjonen som er angitt her og uten eierens kunnskap. Se personvernerklæringen til de oppførte tjenestene for detaljert informasjon.

INFORMASJONSKAPSLER FOR ANNONSERING
Slik tilpasser du innstillinger for annonseringssporing

Velg annonsetjenester holder deg til IAB Transparency and Consent Framework og la brukeren angi innstillinger for annonseringssporing.

Disse innstillingene kan nås og tilpasses ved å klikke på linken for informasjonskapsler i banneret for informasjonskapsler og deretter klikke på linken som fører til innstillingene for annonseringssporing, eller ved å klikke på den aktuelle linken på https://xpel.no, hvis det er angitt.

Eieren erklærer at IAB-rammeverket for gjennomsiktighet og samtykke brukes i full overensstemmelse med reglene som er fastsatt i IAB Framework-policyene.

ANDRE INFORMASJONSKAPSLER
Analyse

Tjenestene i denne delen gjør det mulig for eieren å overvåke og analysere nettrafikk og kan brukes til å holde oversikt over brukeratferd.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics er en nettanalysetjeneste levert av Google LLC (“Google”). Google bruker dataene som samles inn, til å spore og undersøke bruken av https://xpel.no, til å utarbeide rapporter om aktivitetene sine og dele dem med andre Google-tjenester.

Google kan bruke dataene som samles inn, til å kontekstualisere og tilpasse annonsene i sitt eget annonseringsnettverk.

Personopplysninger som samles inn: Informasjonskapsler og bruksdata.

Behandlingssted: USA – Retningslinjer for personvernOpt Out. Privacy Shield-deltaker.

Vise innhold fra eksterne plattformer

Med denne typen tjeneste kan du vise innhold som ligger på eksterne plattformer direkte fra sidene i https://xpel.no og samhandle med dem.

Denne typen tjeneste kan fortsatt samle inn netttrafikkdata for sidene der tjenesten er installert, selv når brukere ikke bruker den.

Instagram-kontrollprogram (Instagram, Inc.)

Instagram er en bildevisualiseringstjeneste levert av Instagram, Inc. som gjør det mulig for https://xpel.no å innlemme innhold av denne typen på sine sider.

Personopplysninger som samles inn: Informasjonskapsler og bruksdata.

Behandlingssted: USA – Personvern.

HVORDAN GI ELLER TREKKE TILBAKE SAMTYKKE TIL INSTALLASJON AV INFORMASJONSKAPSLER
I tillegg til det som er angitt i dette dokumentet, kan brukeren administrere preferanser for informasjonskapsler direkte fra sin egen nettleser og forhindre – for eksempel – tredjeparter fra å installere informasjonskapsler.

Gjennom nettleserpreferanser er det også mulig å slette informasjonskapsler som er installert tidligere, inkludert informasjonskapslene som kan ha lagret det første samtykket for installasjon av informasjonskapsler av dette nettstedet.

Brukere kan for eksempel finne informasjon om hvordan de administrerer informasjonskapsler i de mest brukte nettleserne på følgende adresser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari og Microsoft Internet Explorer.

Med hensyn til informasjonskapsler installert av tredjeparter, kan brukerne administrere sine preferanser og trekke tilbake samtykket ved å klikke på den relaterte utmeldingslenken (hvis angitt), ved å bruke midlene i tredjepartens personvernpolicy, eller ved å kontakte tredjeparten.

Uavhengig av det ovennevnte, blir brukerne herved informert om at de kan følge instruksjonene fra YourOnlineChoices (EU), det Network Advertising Initiative (USA) og Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Japan) eller andre lignende tjenester. Slike initiativer gjør det mulig for brukere å velge sine sporingspreferanser for de fleste annonseringsverktøyene. Eieren anbefaler derfor at brukere bruker disse ressursene i tillegg til informasjonen i dette dokumentet.

Eier og behandlingsansvarlig

XPEL, Inc.
711 Broadway St., Ste. 320
San Antonio, Texas 78215
USA
Eier kontakt e-post: privacy@xpel.com

Siden installasjon av tredjeparts informasjonskapsler og andre sporingssystemer gjennom tjenestene som brukes i https://xpel.no ikke kan kontrolleres teknisk av eieren, skal eventuelle spesifikke referanser til informasjonskapsler og sporingssystemer installert av tredjeparter anses som veiledende. For å få fullstendig informasjon, bes brukeren om å se personvernerklæringen for de respektive tredjepartstjenestene som er oppført i dette dokumentet.

Gitt den objektive kompleksiteten rundt identifisering av teknologier basert på informasjonskapsler, oppfordres brukere til å kontakte eieren dersom de ønsker å motta ytterligere informasjon om bruken av informasjonskapsler av https://xpel.no.

DEFINISJONER OG JURIDISKE REFERANSER
Personopplysninger (eller Data)

All informasjon som direkte, indirekte eller i forbindelse med annen informasjon – inkludert et personlig identifikasjonsnummer – gjør det mulig å identifisere eller identifisere en fysisk person.

Bruksdata

Informasjon som samles inn automatisk via https://xpel.no (eller tredjepartstjenester som brukes i https://xpel.no), som kan omfatte: IP-adressene eller domenenavnene til datamaskinene som brukes av brukerne som bruker https://xpel.no, URI-adressene (Uniform Resource Identifier), tidspunktet for forespørselen, metoden som brukes til å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen mottatt som svar, den numeriske koden som angir statusen for serverens svar (vellykket resultat, feil, etc.), opprinnelseslandet, funksjonene i nettleseren og operativsystemet som brukes av brukeren, de ulike tidsdetaljene per besøk (f.eks. tiden brukt på hver side i applikasjonen) og detaljene om banen som følges i applikasjonen med spesiell referanse til sekvensen av besøkte sider) og detaljene om banen som følges i applikasjonen med spesiell referanse til sekvensen av besøkte sider) og detaljene om banen som følges i applikasjonen med spesiell referanse til sekvensen av besøkte sider) og detaljene om banen som følges i applikasjonen med spesiell referanse til sekvensen av besøkte sider) og detaljene om banen som følges i applikasjonen med spesiell referanse til sekvensen av besøkte sider og andre parametere om enhetens operativsystem og/eller brukerens IT-miljø.

Bruker

Personen som bruker https://xpel.no som, med mindre annet er angitt, sammenfaller med den registrerte.

Data subject

Den fysiske personen som personopplysningene refererer til.

Databehandler (eller dataansvarlig)

Den fysiske eller juridiske personen, offentlig myndighet, byrå eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Behandlingsansvarlig (eller eier)

Den fysiske eller juridiske personen, offentlig myndighet, etat eller et annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålene og måtene for behandlingen av personopplysninger, herunder sikkerhetstiltakene om drift og bruk av https://xpel.no. Behandlingsansvarlig, med mindre annet er angitt, er eier av https://xpel.no.

https://xpel.no (eller dette programmet)

Måten personopplysningene til brukeren samles inn og behandles på.

Service

Tjenesten som leveres av https://xpel.no som beskrevet i de relative termene (hvis tilgjengelig) og på dette nettstedet / programmet.

EU (eller EU)

Med mindre annet er spesifisert, omfatter alle referanser i dette dokumentet til EU alle nåværende medlemsland til EU og EØS.

Informasjonskapsler

Små sett med data som er lagret på brukerens enhet.

JURIDISK INFORMASJON
Denne personvernerklæringen er utarbeidet basert på bestemmelser i flere lover, inkludert art. 13/14 i forordning (EU) 2016/679 (Generell personvernforordning).

Denne personvernerklæringen gjelder utelukkende til https://xpel.no, hvis ikke annet er oppgitt i dette dokumentet.

Du er i ferd med å forlate nettstedet.

Ved å klikke “Fortsett” nedenfor, blir du ført til XPEL.com, et engelskspråklig nettsted. Hvis du ønsker å være på XPEL Norge, lukker du denne meldingen.

Tusen takk!

Forespørselen din er sendt inn og mottatt. Vennligst gi oss 24 timer til å svare. Hvis du trenger å ringe oss, kan du kontakte oss på 22 72 20 22.